Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.DeadLetterAsync Method (Guid)

Asynchronously moves the undelivered message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeadLetterAsync(
	Guid lockToken
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft