Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.GetRulesAsync Method (String, String, String)

Asynchronously retrieves an enumerable collection of all rules in the service namespace with specified topic path, subscription name and filter.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<RuleDescription>> GetRulesAsync(
	string topicPath,
	string subscriptionName,
	string filter
)

Parameters

topicPath
Type: System.String
The topic path relative to the service namespace base address.
subscriptionName
Type: System.String
The name of the subscription.
filter
Type: System.String
The string used to filter the rules to be retrieved.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<RuleDescription>>
The asynchronous operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft