Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.GetMessageSessionsAsync Method

Asynchronously gets a message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<MessageSession>> GetMessageSessionsAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<MessageSession>>
A task instance that represents the asynchronous get message sessions operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft