Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.ReceiveBatchAsync Method (Int32)

Asynchronously receives a set of messages (for batch processing).

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<BrokeredMessage>> ReceiveBatchAsync(
	int messageCount
)

Parameters

messageCount
Type: System.Int32
The maximum number of messages to return in the batch.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<BrokeredMessage>>
A task instance that represents the asynchronous receive batch operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft