ReceiveAsync Method
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.ReceiveAsync Method ()

 

Asynchronously receives a message from the current queue or topic.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<BrokeredMessage> ReceiveAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<BrokeredMessage>

The asynchronous operation.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft