Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.AcceptMessageSessionAsync Method (String)

Asynchronously accepts a message session that allows grouping of related messages for processing in a single transaction using the specified server wait time.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<MessageSession> AcceptMessageSessionAsync(
	string sessionId
)

Parameters

sessionId
Type: System.String
The session identifier of the message session.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<MessageSession>
A task instance that represents the asynchronous accept message session operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft