EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

HTTP Version Support

 

Updated: June 29, 2016

The Azure™ storage services REST API supports HTTP/1.1 calls only, with the exception of the Get Blob operation. The Get Blob operation also supports HTTP/1.0.

Visa: