Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Setting Timeouts for Queue Service Operations

Updated: February 26, 2015

A call to a Queue service API can include a server timeout interval, specified in the timeout parameter of the request URI. If the server timeout interval elapses before the service has finished processing the request, the service returns an error.

The maximum timeout interval for Queue service operations is 30 seconds. The Queue service automatically reduces any timeouts larger than 30 seconds to the 30-second maximum.

The following example REST URI sets the timeout interval for the List Queues operation to 20 seconds:

GET https://myaccount.queue.core.windows.net?comp=list&timeout=20

See Also

Visa:
© 2015 Microsoft