Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SHRegGetIntW function

Reads a numeric string value from the registry and converts it to an integer.

Syntax


int SHRegGetIntW(
  _In_ HKEY    hk,
  _In_ LPCWSTR szKey,
  _In_ int     nDefault
);

Parameters

hk [in]

Type: HKEY

A handle to the registry key that specifies the value to be read.

szKey [in]

Type: LPCWSTR

A pointer to a string value that specifies the name of the value to be read. The string must be null-terminated.

nDefault [in]

Type: int

An int that specifies the value returned if the registry value cannot be retrieved successfully.

Return value

Type: int

Returns the converted string as an int, or the default value specified by nDefault.

Remarks

Prior to Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), and Windows XP, SHRegGetIntW was not exported by name. On those systems you must load it directly from Shlwapi.dll as ordinal 280.

This function is only available in a Unicode version. ANSI is not supported.

Requirements

Minimum supported client

Windows 2000 Professional [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows 2000 Server [desktop apps only]

Header

Shlwapi.h

Library

Shlwapi.lib

DLL

Shlwapi.dll

Unicode and ANSI names

SHRegGetIntW (Unicode)

 

 

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft