FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudQueueClient.ListQueues Method

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

NameDescription
CloudQueueClient.ListQueues ()Returns an enumerable collection of the queues in the storage account.
CloudQueueClient.ListQueues (String)Returns an enumerable collection of the queues in the storage account whose names begin with the specified prefix.
CloudQueueClient.ListQueues (String, QueueListingDetails)Returns an enumerable collection of the queues in the storage account whose names begin with the specified prefix and that are retrieved lazily.

Reference

CloudQueueClient Class
CloudQueueClient Members
Microsoft.WindowsAzure.StorageClient Namespace

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft