FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueHttpResponseParsers Methods

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.Protocol
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetApproximateMessageCount(HttpWebResponse)

Gets the approximate message count for the queue.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetMetadata(HttpWebResponse)

Gets the user-defined metadata.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetNextVisibleTime(HttpWebResponse)

Extracts the next visibility time from a web response header.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetPopReceipt(HttpWebResponse)

Extracts the pop receipt from a web response header.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetRequestId(HttpWebResponse)

Gets the request ID from the response.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticReadServiceProperties(Stream)

Reads service properties from a stream.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticReadServiceStats(Stream)

Reads service stats from a stream.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticReadSharedAccessIdentifiers(Stream, QueuePermissions)

Reads the share access policies from a stream in XML.

Return to top
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2016 Microsoft