FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudBlockBlob.BeginOpenWrite Method

 

Returns a result segment containing a collection of blob items in the container.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodBeginOpenWrite(AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to open a stream for writing to the blob. If the blob already exists, it will be overwritten.

System_CAPS_pubmethodBeginOpenWrite(AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to open a stream for writing to the blob. If the blob already exists, it will be overwritten.

Return to top
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft