FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

IIngestManifest.Id Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the unique identifier set by Media Services.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Deklaration
ReadOnly Property Id As String 
	Get
'Användning
Dim instance As IIngestManifest 
Dim value As String 

value = instance.Id

Property Value

Type: System.String
The unique identifier set by Media Services.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Visa:
© 2016 Microsoft