FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.QueueExists Method

Determines whether a queue exists in the service namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool QueueExists(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the queue relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: System.Boolean
true if a queue exists in the service namespace; otherwise, false.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft