FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.DeleteTopicAsync Method

Asynchronously deletes the topic described by path relative to the service namespace base address.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeleteTopicAsync(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the topic relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous deleted topic operation.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft