FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TopicDescription.Authorization Property

Gets the authorization rules for the description.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public AuthorizationRules Authorization { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.AuthorizationRules
The authorization rules for the description.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft