FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.MessageCountDetails Property

Gets message details for a queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessageCountDetails MessageCountDetails { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessageCountDetails
Returns MessageCountDetails with the number of active messages, dead letters, scheduled messages, messages transferred to other queues, subscriptions, or topics, and the number of messages transferred to the dead letter queue.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft