FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.MessageCount Property

Gets the number of messages in the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public long MessageCount { get; }

Property Value

Type: System.Int64
The number of messages.

If there are no receive operations on a queue, the MessageCount property may include messages for which TimeToLive has expired. When a receive operation is called on the queue, the expired messages will not be delivered and the MessageCount property will be updated appropriately.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft