FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.EnableBatchedOperations Property

Gets or sets a value that indicates whether server-side batched operations are enabled.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool EnableBatchedOperations { get; set; }

Property Value

Type: System.Boolean
true if the batched operations are enabled; otherwise, false.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft