FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueClient.CompleteBatchAsync Method

Asynchronously completes processing of a message batch.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task CompleteBatchAsync(
	IEnumerable<Guid> lockTokens
)

Parameters

lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>
The lock tokens associated with locked messages in the batch.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous operation.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft