FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.MessageId Property

 

Gets or sets the identifier of the message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

Public Property MessageId As String

Property Value

Type: System.String

The identifier of the message.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

ArgumentException

Thrown if the message identifier is null or exceeds 128 characters in length.

The identifier of the message can be of any value set by the users.

Return to top
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2016 Microsoft