FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.LockToken Property

 

Gets the lock token assigned by Service Bus to this message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Guid LockToken { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Guid

The lock token assigned by Service Bus to this message.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown if the message was not received from the ServiceBus.

This is only available when a message is received in peek-lock mode.

Return to top
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft