FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.Label Property

Gets or sets the application specific label.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string Label { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The application specific label.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

The label does not have any processing significance to the Service Bus.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft