FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.EnqueuedTimeUtc Property

Gets or sets the date and time of the sent time in UTC.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime EnqueuedTimeUtc { get; internal set; }

Property Value

Type: System.DateTime
The enqueue time in UTC. This value represents the actual time of enqueuing the message.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft