FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.DeliveryCount Property

 

Gets the number of deliveries.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public int DeliveryCount { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Int32

The number of deliveries.

Exception Condition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown if the message has not been delivered by ServiceBus.

This property indicates how many receive operations that are not completed have occurred for this message.

Return to top
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft