FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.ContentType Property

Gets or sets the type of the content.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public string ContentType { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The type of the content of the message body. This is a content type identifier utilized by the sender and receiver for application specific logic.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft