FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

FarmCertificateInfo Class

 

Represents the details of the certificate associated with the service bus farm.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Management
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Management.FarmCertificateInfo

[DataContractAttribute(Name = "CertificateInfo", Namespace = "http://schemas.microsoft.com/netservices/2010/10/servicebus/connect")]
public class FarmCertificateInfo

NameDescription
System_CAPS_pubmethodFarmCertificateInfo()

Initializes a new instance of the FarmCertificateInfo class.

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyCertificateKeyName

Gets or sets the keyname associated with the certificate.

System_CAPS_pubpropertyCertificateName

Gets or sets the name of the certificate.

System_CAPS_pubpropertyCertificateType

Gets or sets the type of the certificate.

System_CAPS_pubpropertyDownloadable

Gets or sets whether the certificate is downloadable.

System_CAPS_pubpropertyExpirationDate

Gets or sets the expiration date of the certificate.

System_CAPS_pubpropertyIsAutoGenerated

Gets or sets whether the certificate is auto generated.

System_CAPS_pubpropertyThumbprint

Gets or sets the thumbprint associated with the certificate.

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft