FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheOperations Enumeration

An enumeration used to specify specific item or region events that can trigger a cache notification.

This enumeration has a FlagsAttribute attribute that allows a bitwise combination of its member values.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

[FlagsAttribute]
public enum DataCacheOperations

Member nameDescription
AddItemIndicates that an object was added to the cache.
ReplaceItemIndicates that an object was replaced in the cache. 
RemoveItemIndicates that an object was removed from the cache. 
CreateRegionIndicates that a region in the cache was created with the CreateRegion(String, Boolean) method. 
RemoveRegionIndicates that a region in the cache was removed with the RemoveRegion(String) method. 
ClearRegionIndicates that a region in the cache was cleared with the ClearRegion(String) method.

This enumeration is used in the add callback method's filter parameter to specify one or more cache operations that can trigger a cache notification.

Select more than one DataCacheOperation enumeration by separating the enumerations with the binary OR operator to perform a bitwise OR. To do this, use the | character in C#, and the Or character in Visual Basic.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft