FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

CloudPageBlob.StartCopyFromBlob Method (Uri, AccessCondition, AccessCondition, BlobRequestOptions, OperationContext)

Updated: May 15, 2014

Starts an operation to start copying another page blob's contents, properties, and metadata to this page blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

[DoesServiceRequestAttribute] 
public string StartCopyFromBlob (
	Uri source,
	[OptionalAttribute] AccessCondition sourceAccessCondition,
	[OptionalAttribute] AccessCondition destAccessCondition,
	[OptionalAttribute] BlobRequestOptions options,
	[OptionalAttribute] OperationContext operationContext
)

Parameters

source

The Uri of the source blob.

sourceAccessCondition

An AccessCondition object that represents the access conditions for the source blob. If null, no condition is used.

destAccessCondition

An AccessCondition object that represents the access conditions for the destination blob. If null, no condition is used.

options

A BlobRequestOptions object that specifies additional options for the request. If null, default options are applied to the request.

operationContext

An OperationContext object that represents the context for the current operation.

Return Value

The copy ID associated with the copy operation.

This method fetches the blob's ETag, last-modified time, and part of the copy state. The copy ID and copy status fields are fetched, and the rest of the copy state is cleared.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft