FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.BeginReceiveBatch Method (IEnumerable<Int64>, AsyncCallback, Object)

Begins an asynchronous operation to receive a batch of message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IAsyncResult BeginReceiveBatch(
	IEnumerable<long> sequenceNumbers,
	AsyncCallback callback,
	Object state
)

Parameters

sequenceNumbers
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Int64>
The sequence numbers.
callback
Type: System.AsyncCallback
An AsyncCallback delegate that references the method to invoke when the operation is complete.
state
Type: System.Object
A user-defined object that contains state information about the asynchronous operation.

Return Value

Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to receive a batch of message.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft