FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Decrement Method (String, Int64, Int64, String)

Decrements a long value stored in the cache in the specified region.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public long Decrement(
	string key,
	long value,
	long initialValue,
	string region
)

Parameters

key
Type: System..::..String
The key of the object stored in the cache. The object must be a long.
value
Type: System..::..Int64
The amount to decrease the stored value.
initialValue
Type: System..::..Int64
The initial value to use if the object does not exist in the cache.
region
Type: System..::..String
The user-defined region in which the object is stored.

Return Value

Type: System..::..Int64
Returns the decremented Int64 value.
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft