FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Step 2: Generate the Schema for the Flat-file Message

Updated: November 9, 2014

As described in the business scenario, Fabrikam sends a flat file message to Contoso. For Contoso, to process the message using the bridge, it must have the schema of the flat-file message added to the BizTalk Services solution. BizTalk Services SDK provides a Flat File Schema Wizard that generates a flat-file schema using an existing flat-file instance message. Contoso uses the flat-file message instance message that it received from Fabrikam (out of band, over e-mail or through another medium) and then uses the Flat File Schema Wizard to create the schema. To use the wizard, see How to Use the Flat File Schema Wizard.

For this tutorial, let us assume that a flat-file message (ORDERS.txt) is sent to Contoso. Contoso uses the Flat File Schema Wizard and generates the PO.xsd flat-file message schema. Both the instance message and the message schema are in the MSDN Code Gallery sample. Add the PO.xsd schema to the BizTalk Services project you created earlier.

See Also

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft