FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BlobAttributes Properties

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Windows Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. The current recommended version is Storage Client Library 3.0.]

 NameDescription
public propertyMetadataGets the user-defined metadata for the blob.
public propertyPropertiesGets the blob's system properties.
public propertySnapshotGets the date and time that the blob snapshot was taken, if this blob is a snapshot.
public propertyUriGets the blob's URI.

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft