FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Get-AzureSqlRecoverableDatabase

Updated: August 13, 2015

Get-AzureSqlRecoverableDatabase

Gets recoverable databases from a specified server.

Syntax

Parameter Set: AllDatabasesOnGivenServer
Get-AzureSqlRecoverableDatabase -ServerName <String> [ <CommonParameters>]

Parameter Set: GivenDatabaseObject
Get-AzureSqlRecoverableDatabase -Database <RecoverableDatabase> [ <CommonParameters>]

Parameter Set: GivenDatabaseOnGivenServer
Get-AzureSqlRecoverableDatabase -DatabaseName <String> -ServerName <String> [ <CommonParameters>]
Detailed Description

The Get-AzureSqlRecoverableDatabase cmdlet gets recoverable databases from a specified server. This cmdlet gets a specific recoverable database or all recoverable databases on a server.

Parameters

-Database<RecoverableDatabase>

Specifies an object that represents the recoverable database that this cmdlet gets.


Aliases

none

Required?

true

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

True (ByValue)

Accept Wildcard Characters?

false

-DatabaseName<String>

Specifies the name of the recoverable database that this cmdlet gets.


Aliases

none

Required?

true

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

-ServerName<String>

Specifies the name of the server from which this cmdlet gets recoverable databases.


Aliases

none

Required?

true

Position?

named

Default Value

none

Accept Pipeline Input?

false

Accept Wildcard Characters?

false

<CommonParameters>

This cmdlet supports the common parameters: -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -InformationAction, -InformationVariable, -OutVariable, -OutBuffer, -PipelineVariable, -Verbose, -WarningAction, and -WarningVariable. For more information, see    about_CommonParameters.

Inputs

The input type is the type of the objects that you can pipe to the cmdlet.

 • Microsoft.WindowsAzure.Management.Sql.Models.RecoverableDatabase

Outputs

The output type is the type of the objects that the cmdlet emits.

 • IEnumerable<Microsoft.WindowsAzure.Management.Sql.Models.RecoverableDatabase>

Notes

 • You must use certificate based authentication to run this cmdlet. Run the following commands on the computer where run this cmdlet:

  PS C:\> $subId = <Subscription ID>
  PS C:\> $thumbprint = <Certificate Thumbprint>
  PS C:\> $myCert = Get-Item Cert:\CurrentUser\My\$thumbprint
  PS C:\> Set-AzureSubscription -SubscriptionName "mySubscription" -SubscriptionId $subId -Certificate $myCert
  PS C:\> Select-AzureSubscription -SubscriptionName "mySubscription"

Examples

Example 1: Get all recoverable databases

This command gets all recoverable databases on the server named Server01.


PS C:\> Get-AzureSqlRecoverableDatabase -ServerName "server1"

Example 2: Get a specific recoverable database

This command gets retrieves the database named Database17 on the server named Server01.


PS C:\> Get-AzureSqlRecoverableDatabase -ServerName "Server01" -DatabaseName "Database17"

Related topics

Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft