FÖRSÄLJNING: 1-800-867-1389
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueClient.DeadLetterAsync Method (Guid, String, String)

 

Asynchronously moves the undelivered message to the dead letter queue.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeadLetterAsync(
	Guid lockToken,
	string deadLetterReason,
	string deadLetterErrorDescription
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid

The lock token bound to the locked message instance.

deadLetterReason
Type: System.String

The reason for deadlettering the message.

deadLetterErrorDescription
Type: System.String

The error description for deadlettering the message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task

The asynchronous operation.

Return to top
Var detta till hjälp?
(1500 tecken kvar)
Tack för dina kommentarer
Visa:
© 2015 Microsoft