Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

WshShell Object

Provides access to the native Windows shell.

Wsh Shell Object graphic

You create a WshShell object whenever you want to run a program locally, manipulate the contents of the registry, create a shortcut, or access a system folder. The WshShell object provides the Environment collection. This collection allows you to handle environmental variables (such as WINDIR, PATH, or PROMPT).

The following example demonstrates the creation of a shortcut to the script being run and a URL shortcut to www.microsoft.com:

<package>
  <job id="vbs">
   <script language="VBScript">
     set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
     strDesktop = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
     set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strDesktop & "\Shortcut Script.lnk")
     oShellLink.TargetPath = WScript.ScriptFullName
     oShellLink.WindowStyle = 1
     oShellLink.Hotkey = "CTRL+SHIFT+F"
     oShellLink.IconLocation = "notepad.exe, 0"
     oShellLink.Description = "Shortcut Script"
     oShellLink.WorkingDirectory = strDesktop
     oShellLink.Save
   </script>
  </job>

  <job id="js">
   <script language="JScript">
     var WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
     strDesktop = WshShell.SpecialFolders("Desktop");
     var oShellLink = WshShell.CreateShortcut(strDesktop + "\\Shortcut Script.lnk");
     oShellLink.TargetPath = WScript.ScriptFullName;
     oShellLink.WindowStyle = 1;
     oShellLink.Hotkey = "CTRL+SHIFT+F";
     oShellLink.IconLocation = "notepad.exe, 0";
     oShellLink.Description = "Shortcut Script";
     oShellLink.WorkingDirectory = strDesktop;
     oShellLink.Save();
   </script>
  </job>
</package>

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft