EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BG_JOB_TYPE enumeration

The BG_JOB_TYPE enumeration defines constant values that specify the type of transfer job, such as download.

Syntax


typedef enum  { 
  BG_JOB_TYPE_DOWNLOAD,
  BG_JOB_TYPE_UPLOAD,
  BG_JOB_TYPE_UPLOAD_REPLY
} BG_JOB_TYPE;

Constants

BG_JOB_TYPE_DOWNLOAD

Specifies that the job downloads files to the client.

BG_JOB_TYPE_UPLOAD

Specifies that the job uploads a file to the server.

BITS 1.2 and earlier:  Not supported.

BG_JOB_TYPE_UPLOAD_REPLY

Specifies that the job uploads a file to the server and receives a reply file from the server application.

BITS 1.2 and earlier:  Not supported.

Requirements

Minimum supported client

Windows XP

Minimum supported server

Windows Server 2003

Header

Bits.h

See also

IBackgroundCopyJob::GetType
IBackgroundCopyManager::CreateJob

 

 

Visa: