kod för utvecklare med Microsoft

översikt

1

grunderna

2

hämta verktyg

3

programmera

Vad innebär det att utveckla för molnet? (översikt)

Molnet – cloud computing – syftar på stora datorhallar fyllda med datorer och program där den enda anslutningen sker via internet. I molnet körs massor av virtuella maskiner på dessa stora datacenter. De virtuella maskinerna ersätter många fysiska datorer och servrar. Genom att samla många användares behov av beräkningskraft centralt går det att uppnå många stordriftsfördelar, exempelvis låg energiförbrukning, enklare konfiguration och underhåll och smidigare uppgraderingar av kapacitet och prestanda. Många program kan köras precis som vanligt när de flyttas från lokala datorer eller servrar till molnet.

1grunderna 

Se den här videon om Microsofts molntjänster och förbered sedan din miljö genom att installera de verktyg du behöver för att sätta samman ditt första Azure-program.

visa videon

LÄR DIG GRUNDERNA I ATT UTVECKLA FÖR MOLNET
Video | Sju minuter | Molnutveckling | Juni 2010

Nu när du vet vad en molnplattform är kan du titta på nästa video och lära dig mer om de verktyg och tekniker som används vid utveckling för molnet, däribland tre viktiga grundstenar för molnutveckling som bygger på Azure-plattformen: Windows Azure, SQL Azure och Windows Azure AppFabric.

2hämta verktygen 
Hämta nu 

Om du klickar på den här knappen installeras:

  • Installationsprogram för webbplattform (sköter om resten av installationen)
  • Visual Web Developer 2010, om du inte har Visual Studio 2010
  • Windows Azure Tools för Microsoft Visual Studio
  • Windows Azure SDK
  • Nödvändiga IIS-funktionsinställningar
  • Nödvändiga snabbkorrigeringar

Om du vill ha hjälp att välja rätt version av Visual Studio kan du titta på jämförelsetabellen för Visual Studio 2010.
Om du vill ha mer information om utveckling i större projekt kan du läsa om Application Lifecycle Management.

3börja programmera 

Hämta exempelkoden och gå sedan igenom dessa videor, så kan du komma igång med programmeringen direkt.

visa videon

UTNYTTJA MOLNET
Video | 23 minuter | Windows Azure | Juni 2010

Windows Azure ger molnbaserade program de beräknings- och lagringsfunktioner de kräver. Du kan använda de verktyg och tekniker från Microsoft som du redan kan för att utveckla programmen, däribland .NET, C++, ASP.NET, WCF och Visual Studio. Windows Azure tillhandahåller den virtuella processor och den lagring som programmen kräver och gör att de kan kommunicera med varandra och effektivt förse slutanvändarna med lagrade data.

När du har sett den här videon kan du antingen gå vidare, eller välja att titta på de nästa två videorna i den här serien för att få veta mer om SQL Azure och Windows Azure AppFabric.

Nästa steg: Lär dig mer om funktionerna i Windows Azure

Hämta källkoden till det här projektet  C#  VB

visa videon

RELATIONSUPPBYGGDA DATA
Video | Tolv minuter | SQL Azure | Juni 2010

SQL Azure tillhandahåller relationsdatabasfunktioner som gör det möjligt att lagra och manipulera data. Dessutom finns SQL Azure Reporting (en version av SQL Server Reporting Services) och SQL Azure Data Sync att tillgå. De gör det möjligt att synkronisera data mellan lokala och molnbaserade databaser.

Nästa steg: Se fler videor om SQL Azure

Hämta källkoden till det här projektet  C#  VB

visa videon

KOMMUNIKATION
Video | 25 minuter | Windows Azure AppFabric | Juni 2010

Windows Azure AppFabric tillhandahåller infrastrukturtjänster så att du kan utveckla raffinerade, distribuerade program i molnet. Exempel på tjänster i AppFabric är Service Bus som används för att exponera programgränssnitt i molnet som andra program kan utnyttja, Access Control som ger programmen stöd för autentiserad åtkomst för ett stort antal digitala identiteter (t.ex. Active Directory-, Windows Live-, Google- eller Facebook-konton) och cachelagringstjänster för att öka Windows Azure-programmens prestanda.

Nästa steg: Se fler videor om Windows Azure

Hämta källkoden till det här projektet C# (inte längre tillgänglig) VB (inte längre tillgänglig)

Ämnen för utvecklare

SharePoint i Office365
Lär dig mer om Office 365. Innehåller ett utbildningspaket.

Dynamics CRM på nätet
Hämta utbildnings- och kursmaterial om Dynamics CRM.

Hyper-V-moln
Utnyttja molnets resurser på ditt eget datacenter med Hyper-V och System Center.

Windows Server 2008 R2 Hyper-V
Den hypervisorbaserade virtualiseringstekniken för Windows Server 2008 R2.

System Center
Kostnadseffektiva och anpassningsbara datacentertjänster för integrerad hantering av fysiska miljöer, virtuella miljöer och molnmiljöer.

Böcker

Programming Windows Azure: Programming the Microsoft Cloud
Skriv programkod i .NET eller andra språk som C/C++, PHP eller Ruby.
Cloud Computing with the Windows Azure Platform
Lär dig om säkerhet, sekretess, efterlevnad av föreskrifter, säkerhetskopiering och återställning med Windows Azure.
Windows Azure Platform: Articles from the Trenches Volume 1
Tjugo artiklar som behandlar allt från hur man kommer igång till hur man utnyttjar de bästa metoderna för elastiska molnprogram.
Windows Azure Platform (Expert's Voice in .Net)
Lär dig använda Windows Azure, Windows Azure AppFabric och SQL Azure tillsammans och enskilt.
Azure in Action
En grundlig titt på hur man designar och storleksanpassar slutanvändar- och servertjänster som körs i molnet.
Windows Azure Architecture Guide - Part 1
Visar hur du kan anpassa ett befintligt ASP.NET-program som körs lokalt till ett program som körs i molnet.