Kom igång med MSDN och Microsoft-plattformen

Första gången på MSDN Första gången på MSDN

Gå till "snabbguiden" som ger dig en överblick och som hjälper dig att hitta de resurser som är intressanta för just dig på MSDN.

Kom igång med Microsoft-plattformen

Microsoft-plattformen stöder program och lösningar som har utformats för allt från de minsta enheterna till de största företagen. Programvaruutvecklare som använder Microsoft-plattformen kan:

 • Arbeta med ett brett utbud av programmeringsspråk, standarder och verktyg
 • Skapa tillämpningar för Windows, Office, webben och mobila enheter
 • Utnyttja de resurser som Microsoft tillhandahåller för att hjälpa programvaruutvecklare att utforma och bygga tillämpningar i världsklass

 

Ytterligare resurser

Utvecklingsverktyg och utvecklingsspråk

 

Utvecklingsverktyg och utvecklingsspråk

Microsofts utvecklingsverktyg har stöd för såväl enskilda utvecklare som utvecklingsteam.

 • Microsoft Visual Studio (US) har stöd för flera programmeringsspråk, bl.a. sådana som använder .NET Framework (US) för att komma åt viktiga tekniker som förenklar utvecklingen av robusta tillämpningar. Bland språken finns:
 • Visual Studio Team System (US) innehåller verktyg för arkitekter, utvecklare, projektledare, databasutvecklare och testare. Medlemmarna i ett utvecklingsteam kan använda de här verktygen för att hantera rapportering, kontroll av källkod, kvalitetsmått samt andra komponenter vid utvecklingsarbete i team.
 • Visual Studio Express (US) - versionerna är gratis, lättlärda verktyg för hobbyutvecklare, noviser och studenter som är intresserade av utveckling för Windows, webben eller databaser.

Tillbaka till början


Mobil och inbäddad utveckling

Mobil och inbäddad utveckling

Du kan använda dina kunskaper i Win32 (US) eller .NET Framework (US) för att bygga tillämpningar för Windows Mobile och inbäddade enheter, t.ex. Pocket PC, SmartPhone och lösningar för bilindustrin.

Tillbaka till början


Utveckling i .NET Framework

 

Utveckling i .NET Framework

Använd .NET Framework (US) när du vill bygga och köra en mängd olika tillämpningar, alltifrån traditionella konsoltillämpningar till webbaserade lösningar. .NET Framework innehåller byggstenarna för Windows Forms (US), datadrivna tillämpningar ( ADO.NET (US)), Web Services (US) och webbtillämpningar som körs på IIS (US) ( ASP.NET (US)). Kod som skrivs för .NET Framework kallas för hanterad kod. I motsats till traditionell intern kod skrivs hanterad kod på språk som Visual C# (US) och Visual Basic (US), den kompileras till MSIL (Intermediate Language) (US) och översätts sedan till maskinkod innan den körs.

Tillbaka till början


Utveckling av Office-lösningar

Utveckling av Office-lösningar

Microsoft Office (US) System har blivit en plattform som utvecklare kan använda för att bygga lösningar för insamling av information, automatiserande av dataregistrering, hantering av affärsprocesser och som stöder samarbete. De här lösningarna kan byggas så att de direkt kan införlivas i vårt världsberömda Office System.

Tillbaka till början


Servrar och utveckling av företagslösningar

 

Servrar och utveckling av företagslösningar


Utveckling av företagslösningar omfattar ett antal olika områden, från hänsynstaganden på designstadiet och projektledning till skrivande av tillämpningskod som ska köras i serverbaserade arkitekturer och produkter.

 • Med Windows Server (US)-plattformen kan organisationer bygga en flexibel IT-infrastruktur som kan minska komplexiteten och som kan justeras i takt med att affärsbehoven förändras.
 • Windows Server tillhandahåller den funktionalitet som alla företagslösningar behöver - pålitlighet, tillgänglighet, hanterbarhet, skalbarhet och säkerhet - liksom tjänster som dataåtkomst, integrerad säkerhet och interaktiva användargränssnitt.
 • Windows Server-plattformen har stöd för tillämpningar som:
 • Utvecklare och arkitekter för företagslösningar kan även få råd på MSDN-webbplatsen mönster och metoder (US) när det gäller information och exempelkod.

Tillbaka till början


Webbutveckling

 

Webbutveckling


Från servern till webbläsaren kan Microsoft erbjuda utvecklare ett brett utbud av verktyg och tekniker för byggande, lagring och exponering av tillämpningar via webben.

 • Microsofts webbutvecklingsverktyg har fullt stöd för standarder som XML (US), Web Services (US), HTML (US), CSS (US), m.m..
 • ASP.NET (US), som är ett ramverk för skapande av dynamiska webbtillämpningar, utgör grunden för Microsofts webbutvecklingsplattform och är helt integrerat med IIS (US), Microsofts säkra, skalbara och utbyggbara webbserver.  
 • Utvecklare kan ge sina webbtillämpningar en rik och mer responsiv upplevelse genom att använda ASP.NET Ajax (US)-tillägg eller genom att anpassa Microsoft Internet Explorer (US).
 • Varje utvecklare som arbetar med webbteknik kan dra fördel av Visual Studio (US)-produktfamiljen för att snabbt kunna skapa dynamiska webbtillämpningar.

Tillbaka till början


Win32- och COM-utveckling

 

Win32- och COM-utveckling


Win32 (US) är 32-bitars- API:t för moderna Windows-versioner. COM ( Component Object Model (US)) är Win32:s objektorienterade efterträdare.

 • Utvecklare kan använda Win32 och COM (US) för att utveckla lösningar inom många områden, bl.a. säkerhet, grafik, drivrutiner för enheter, nätverk, snabbmeddelanden samt samarbete.
 • En stor del av Win32:s API finns representerat i MFC-biblioteket (Microsoft Foundation Class Library) (US), som innehåller klasser för objekt som fönster och dialogrutor. Du kan programmera för Windows i Visual C++ (US) med hjälp av Win32 API eller MFC.
 • Win32 SDK-dokumentationen är en viktig utvecklarresurs vid programmering för Windows.
 • .NET Frameworks (US) klassbibliotek kommer så småningom att innehålla all den funktionalitet som görs tillgänglig genom Win32:s och COM:s API:er. Under tiden kan du göra Win32- och COM-anrop från din .NET Framework (US)-kod och tvärtom.

Tillbaka till början


Utbildningsresurser


Kom igång genom att bläddra i Learning Manager-katalogen för att hitta en specifik utbildningsresurs eller en omfattande utbildningsplan som passar ditt nuvarande utbildningsmål. Använd Microsofts Learning Manager för att planera och administrera din personliga utbildningsväg så att du kan förvärva nya färdigheter för ett specifikt projekt eller för att främja din karriär. Du kan hålla reda på dina framsteg i en personligt område där du kan spara de produkter som du är intresserad av och få insikter om produkter som du har köpt eller aktiverat.

Tillbaka till början


MSDN-resurser

MSDN tillhandhåller resurser som förklarar hur man bygger programvarulösningar och tillämpningar på Microsoft-plattformen. De här resurserna hjälper dig även att felsöka och lösa utvecklingsproblem samt fungerar som en länk mellan utvecklare och med Microsoft.

 • MSDN är Microsofts webbplats för programvaruutvecklare
 • MSDN Sök, som bygger på sökmotorn Bing, hjälper utvecklare att hitta innehåll och exempelkod på MSDN, i utvecklarcommunities och utvecklarforum, i kunskapsdatabasen under Support och mer därtill
 • Genom en MSDN Subscription får du tillgång till programvara, teknisk support, exempelkod, teknisk dokumentation och mer därtill
 • MSDN-biblioteket innehåller programmerardokumentation för varje Microsoft-produkt
 • Developer Centers (US) ger dig tillgång till en mängd resurser för en viss produkt eller teknik
 • I forum (US) finns resurser som kan ge dig svar på dina tekniska frågor
 • Komma igång-sidor, som denna, ger dig snabba översikter och länkar till mer djupgående kunskaper

Tillbaka till början