kod för utvecklare med Microsoft

översikt

1

grunderna

2

hämta verktyg

3

programmera

Vad är desktoputveckling? (översikt)

Desktoputveckling är en generell term för framställningen av program/applikationer som körs på vanliga datorer, till exempel en stationär dator eller en bärbar dator. Programmet som utvecklas kan vara ett systemprogram, som ger operativsystemet fler funktioner, eller en tillämpad applikation. En tillämpad applikation utformas för att lösa en specifik uppgift eller ett antal relaterade uppgifter. Exempel på tillämpade applikationer är spel, ordbehandlare och anpassade företagsprogram.

1grunderna 

Se den här videon om desktopbaserad utveckling i Microsoftmiljö och förbered sedan din miljö genom att installera de verktyg du behöver för att sätta samman ditt första desktopprogram.

visa videon

LÄR DIG GRUNDERNA I DESKTOPUTVECKLING
Video | Tio minuter | Desktoputveckling | Juni 2010

Desktoputveckling för Windows innefattar flera områden. De tre huvudsakliga är C++ för programmering direkt mot Windows programmeringsgränssnitt, .NET- kod med Windows Forms eller Windows Presentation Foundation (WPF), och .NET- kod med Silverlight för snabb programutveckling. Du kan utveckla för både dessa och andra programmeringsmiljöer med Visual Studio – Microsofts integrerade programutvecklingsmiljö (IDE). Videon förklarar när du ska välja en miljö framför en annan och ger dig goda baskunskaper om desktoputveckling.

2hämta verktygen 

Installera ett av följande program:

Hämta VB 2010 Express Hämta Visual C# 2010 Express Hämta Visual C++ 2010 Express


Om du vill ha hjälp att välja rätt version av Visual Studio kan du titta på jämförelsetabellen för Visual Studio 2010. Om du vill ha mer information om utveckling i större projekt kan du läsa om Application Lifecycle Management.

3börja programmera 

Hämta exempelkoden och gå sedan igenom dessa videor, så kan du komma igång med programmeringen direkt.

visa videon

FULLSTÄNDIG KONTROLL
Video | 16 minuter | Win32 | Juni 2010

Win32 är ett programmeringsgränssnitt (API) som används för att skapa alla typer av Windowsprogram. Win32 ger programmen tillgång till tjänster (exempelvis åtkomst till filer) och användargränssnittselement (exempelvis grafik och att hämta in information från dialogrutor). Program som utvecklas i Win32 får tillgång till ett större antal funktioner i Windows.

Nästa steg: Lär dig mer om utveckling med C++

Hämta källkoden till det här projektet C++ (inte längre tillgänglig)

visa videon

KONTROLL OCH SNABBARE UTVECKLING
Video | 16 minuter | MFC | Juni 2010

Microsoft Foundation Class Library (MFC) paketerar programmeringsgränssnitten för Win32 så att de blir enklare att utnyttja i C++-program. MFC med C++ innebär en bra avvägning mellan snabb programutveckling och god kontroll över plattformen för erfarna utvecklare.

Nästa steg: Lär dig mer om MFC-klasser

Hämta källkoden till det här projektet C++ (inte längre tillgänglig)

visa videon

SNABB DESKTOPUTVECKLING
Video | 30 minuter | WPF | Juni 2010

WPF är ett programmeringsgränssnitt som används för att skapa grafiska program i Windows. WPF är en komponent i Microsoft .NET Framework 4 som ger tillgång till funktioner för att sätta samman användargränssnitt där man utnyttjar medier, dokument, maskinvaruacceleration, vektorgrafik, skalbarhet för olika formfaktorer, integrering med Windows och interaktiv datavisualisering.

Nästa steg: Lär dig mer om WPF

Hämta källkoden till det här projektet  C#  VB

visa videon

SILVERLIGHT - RIA-PROGRAM PÅ DESKTOPEN
Video | 34 minuter | Silverlight | Juni 2010

Silverlight är ett programmeringsgränssnitt som används för att skapa grafiska program som körs på webben eller i desktop på Windows. Silverlight, som är en komponent i Microsoft .NET Framework 4, innehåller funktioner för att sätta samman interaktiva program för webben, desktop och mobiltelefoner som kan utnyttja webbkameror, mikrofoner och utskrifter både on- och offline.

Nästa steg: Lär dig mer om Silverlight

Hämta källkoden till det här projektet  C#  VB

Ämnen för utvecklare

C++: Börja utveckla med Visual C++
Lär dig mer om Visual C++ och hur du utvecklar Windows- och .NET-baserade program.

Windows 7: Börja utveckla program
Lär dig mer om hur du utvecklar och integrerar dina program med funktionerna i Windows 7.

WPF och Windows Forms för desktopen
Läs om skillnaderna mellan WPF och Windows Forms och hitta länkar till mer utbildningsmaterial.

Silverlight för desktopen
Lär dig skriva Silverlight-program som körs på desktop.

LightSwitch: Börja utveckla företagsprogram
Lär dig skapa företagsprogram i proffskvalitet snabbt, oavsett hur mycket programmering du kan.

C# och .NET för Java-utvecklare
Den här artikeln är en introduktion till C# och Visual Studio för Java-utvecklare.

Böcker

Foundations of C++/CLI: The Visual C++ Language for .NET 3.5
Lär dig de aspekter av C++/CLI som gör språket till ett av de mest kraftfulla och roliga i .NET Framework.
Pro WPF in VB 2010
Se hur WPF fungerar i praktiken. Den här boken ger praktiska, handfasta råd som du behöver för att utveckla WPF-program med god kvalitet.
Windows via C/C++
Denna nödvändiga, djuplodande och heltäckande referensbok avhandlar operativsystemet Windows och hur man programmerar på API-nivå.
Pro Business Applications with Silverlight 4
Lär dig utforma och utveckla företagsprogram för storföretagen i Silverlight 4 och C#.
Pro Windows 7 Multitouch and Microsoft Surface Development
Läs om multitouch-programutveckling och ta reda på hur du lägger till stöd för multitouch för att uppnå god användbarhet.