Ali je bila ta stran uporabna?
Vaše povratne informacije o tej vsebini so pomembne. Sporočite nam svoje mnenje.
Dodatne povratne informacije?
Preostali znaki: 1500
Izvozi (0) Natisni
Razširi vse
EN
Ta vsebina ni na voljo v vašem jeziku, vendar pa je tukaj angleška različica.

RegWrite Method

Creates a new key, adds another value-name to an existing key (and assigns it a value), or changes the value of an existing value-name.


           object
           .RegWrite(strName, anyValue [,strType])

object

WshShell object.

strName

String value indicating the key-name, value-name, or value you want to create, add, or change.

anyValue

The name of the new key you want to create, the name of the value you want to add to an existing key, or the new value you want to assign to an existing value-name.

strType

Optional. String value indicating the value's data type.

Specify a key-name by ending strName with a final backslash. Do not include a final backslash to specify a value name. The RegWrite method automatically converts the parameter anyValue to either a string or an integer. The value of strType determines its data type (either a string or an integer). The options for strType are listed in the following table.

Converted to

strType

String

REG_SZ

String

REG_EXPAND_SZ

Integer

REG_DWORD

Integer

REG_BINARY

Note Note:

The REG_MULTI_SZ type is not supported for the RegWrite method.

Tip Tip:

RegWrite will write at most one DWORD to a REG_BINARY value. Larger values are not supported with this method.

Fully qualified key-names and value-names are prefixed with a root key. You may use abbreviated versions of root key names with the RegWrite method. The five root keys are listed in the following table.

Root key Name

Abbreviation

HKEY_CURRENT_USER

HKCU

HKEY_LOCAL_MACHINE

HKLM

HKEY_CLASSES_ROOT

HKCR

HKEY_USERS

HKEY_USERS

HKEY_CURRENT_CONFIG

HKEY_CURRENT_CONFIG

The four possible data types you can specify with strType are listed in the following table.

Type

Description

In the Form of

REG_SZ

A string

A string

REG_DWORD

A number

An integer

REG_BINARY

A binary value

An integer

REG_EXPAND_SZ

An expandable string (e.g., "%windir%\\calc.exe")

A string

The following code creates a key and two values, reads them, and deletes them.

Dim WshShell, bKey
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

WshShell.RegWrite "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\", 1, "REG_BINARY"
WshShell.RegWrite "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\MindReader", "Goocher!", "REG_SZ"

bKey = WshShell.RegRead("HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\")
WScript.Echo WshShell.RegRead("HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\MindReader")

WshShell.RegDelete "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\MindReader"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\ACME\FortuneTeller\"
WshShell.RegDelete "HKCU\Software\ACME\"
var WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");

WshShell.RegWrite ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\", 1, "REG_BINARY");
WshShell.RegWrite ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\MindReader", "Goocher!", "REG_SZ");

var bKey =  WshShell.RegRead ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\");
WScript.Echo (WshShell.RegRead ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\MindReader"));

WshShell.RegDelete ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\MindReader");
WshShell.RegDelete ("HKCU\\Software\\ACME\\FortuneTeller\\");
WshShell.RegDelete ("HKCU\\Software\\ACME\\");

Applies To:

Vsebina skupnosti

Pokaži:
© 2015 Microsoft