Ali je bila ta stran uporabna?
Vaše povratne informacije o tej vsebini so pomembne. Sporočite nam svoje mnenje.
Dodatne povratne informacije?
Preostali znaki: 1500
Izvozi (0) Natisni
Razširi vse
EN
Ta vsebina ni na voljo v vašem jeziku, vendar pa je tukaj angleška različica.

sys.dm_io_pending_io_requests (Transact-SQL)

 

Applies To: SQL Server 2014, SQL Server 2016 Preview

Returns a row for each pending I/O request in SQL Server.

Applies to: SQL Server (SQL Server 2008 through current version), Azure SQL Data Warehouse Public Preview.

System_CAPS_noteNote

To call this from SQL Data Warehouse, use the name sys.dm_pdw_nodes_io_pending_io_requests.

Column name

Data type

Description

io_completion_request_address

varbinary(8)

Memory address of the IO request. Is not nullable.

io_type

varchar(7)

Type of pending I/O request. Is not nullable.

io_pending

int

Indicates whether the I/O request is pending or has been completed by Windows. An I/O request can still be pending even when Windows has completed the request, but SQL Server has not yet performed a context switch in which it would process the I/O request and remove it from this list. Is not nullable.

io_completion_routine_address

varbinary(8)

Internal function to call when the I/O request is completed. Is nullable.

io_user_data_address

varbinary(8)

Internal use only. Is nullable.

scheduler_address

varbinary(8)

Scheduler on which this I/O request was issued. The I/O request will appear on the pending I/O list of the scheduler. For more information, see sys.dm_os_schedulers (Transact-SQL). Is not nullable.

io_handle

varbinary(8)

File handle of the file that is used in the I/O request. Is nullable.

io_offset

bigint

Offset of the I/O request. Is not nullable.

io_pending_ms_ticks

int

Internal use only. Is not nullable.

Requires VIEW SERVER STATE permission on the server.

Vsebina skupnosti

Dodaj
Pokaži:
© 2015 Microsoft