Ali je bila ta stran uporabna?
Vaše povratne informacije o tej vsebini so pomembne. Sporočite nam svoje mnenje.
Dodatne povratne informacije?
Preostali znaki: 1500
sys.dm_tran_session_transactions (Transact-SQL)
EN
Ta vsebina ni na voljo v vašem jeziku, vendar pa je tukaj angleška različica.

sys.dm_tran_session_transactions (Transact-SQL)

 

Applies To: SQL Server 2014, SQL Server 2016 Preview

Returns correlation information for associated transactions and sessions.

Applies to: SQL Server (SQL Server 2008 through current version), Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse Public Preview.

System_CAPS_noteNote

To call this from SQL Data Warehouse, use the name sys.dm_pdw_nodes_tran_session_transactions.


Column name

Data type

Description

session_id

int

ID of the session under which the transaction is running.

transaction_id

bigint

ID of the transaction.

transaction_descriptor

binary(8)

Transaction identifier used by SQL Server when communicating with the client driver.

enlist_count

int

Number of active requests in the session working on the transaction.

is_user_transaction

bit

1 = The transaction was initiated by a user request.

0 = System transaction.

is_local

bit

1 = Local transaction.

0 = Distributed transaction or an enlisted bound session transaction.

is_enlisted

bit

1 = Enlisted distributed transaction.

0 = Not an enlisted distributed transaction.

is_bound

bit

1 = The transaction is active on the session via bound sessions.

0 = The transaction is not active on the session via bound sessions.

open_transaction_count

The number of open transactions for each session.

Requires VIEW SERVER STATE permission on the server.

Through bound sessions and distributed transactions, it is possible for a transaction to be running under more than one session. In such cases, sys.dm_tran_session_transactions will show multiple rows for the same transaction_id, one for each session under which the transaction is running.

By executing multiple requests in autocommit mode using multiple active result sets (MARS), it is possible to have more than one active transaction on a single session. In such cases, sys.dm_tran_session_transactions will show multiple rows for the same session_id, one for each transaction running under that session.

Vsebina skupnosti

Dodaj
Pokaži:
© 2015 Microsoft