Ali je bila ta stran uporabna?
Vaše povratne informacije o tej vsebini so pomembne. Sporočite nam svoje mnenje.
Dodatne povratne informacije?
Preostali znaki: 1500
Izvozi (0) Natisni
Razširi vse
EN
Ta vsebina ni na voljo v vašem jeziku, vendar pa je tukaj angleška različica.

Mapping System Tables to System Views (Transact-SQL)

 

Applies To: SQL Server 2014, SQL Server 2016 Preview

This topic shows the mapping between the system tables and functions and system views and functions.

The following table maps the system tables to their corresponding system views or functions in SQL Server 2016.

System table

System views or functions

Type of view or function

sysaltfiles

sys.master_files

Catalog view

syscacheobjects

sys.dm_exec_cached_plans

sys.dm_exec_plan_attributes (Transact-SQL)

sys.dm_exec_sql_text

sys.dm_exec_cached_plan_dependent_objects

Dynamic management view

Dynamic management view

Dynamic management view

Dynamic management view

syscharsets

sys.syscharsets

Compatibility view

sysconfigures

sys.configurations

Catalog view

syscurconfigs

sys.configurations

Catalog view

sysdatabases

sys.databases

Catalog view

sysdevices

sys.backup_devices

Catalog view

syslanguages

sys.syslanguages

Compatibility view

syslockinfo

sys.dm_tran_locks

Dynamic management view

syslocks

sys.dm_tran_locks

Dynamic management view

syslogins

sys.server_principals

sys.sql_logins

Catalog view

sysmessages

sys.messages

Catalog view

sysoledbusers

sys.linked_logins

Catalog view

sysopentapes

sys.dm_io_backup_tapes

Dynamic management view

sysperfinfo

sys.dm_os_performance_counters

Dynamic management view

sysprocesses

sys.dm_exec_connections

sys.dm_exec_sessions

sys.dm_exec_requests

Dynamic management view

Dynamic management view

Dynamic management view

sysremotelogins

sys.remote_logins

Catalog view

sysservers

sys.servers

Catalog view

The following table maps the system tables or functions that are in every database in SQL Server 2000 to their corresponding system views or functions in SQL Server 2016.

System table or function

System view or function

Type of view or function

fn_virtualfilestats

sys.dm_io_virtual_file_stats

Dynamic management view

syscolumns

sys.columns

Catalog view

syscomments

sys.sql_modules

Catalog view

sysconstraints

sys.check_constraints

sys.default_constraints

sys.key_constraints

sys.foreign_keys

Catalog view

Catalog view

Catalog view

Catalog view

sysdepends

sys.sql_expression_dependencies

Catalog view

sysfilegroups

sys.filegroups

Catalog view

sysfiles

sys.database_files

Catalog view

sysforeignkeys

sys.foreign_key_columns

Catalog view

sysindexes

sys.indexes

sys.partitions

sys.allocation_units

sys.dm_db_partition_stats

Catalog view

Catalog view

Catalog view

Dynamic management view

sysindexkeys

sys.index_columns

Catalog view

sysmembers

sys.database_role_members

Catalog view

sysobjects

sys.objects

Catalog view

syspermissions

sys.database_permissions

sys.server_permissions

Catalog view

Catalog view

sysprotects

sys.database_permissions

sys.server_permissions

Catalog view

Catalog view

sysreferences

sys.foreign_keys

Catalog view

systypes

sys.types

Catalog view

sysusers

sys.database_principals

Catalog view

sysfulltextcatalogs

sys.fulltext_catalogs

Catalog view

Vsebina skupnosti

Dodaj
Pokaži:
© 2015 Microsoft