EN
Ta vsebina ni na voljo v vašem jeziku, vendar pa je tukaj angleška različica.

Service Broker Related Dynamic Management Views (Transact-SQL)

 

THIS TOPIC APPLIES TO:yesSQL Server (starting with 2008)noAzure SQL DatabasenoAzure SQL Data Warehouse noParallel Data Warehouse

This section contains the following dynamic management views.

sys.dm_broker_activated_taskssys.dm_broker_connections
sys.dm_broker_forwarded_messagessys.dm_broker_queue_monitors

Dynamic Management Views and Functions (Transact-SQL)
System Views (Transact-SQL)

Vsebina skupnosti

Dodaj
Pokaži: