Filestream and FileTable Dynamic Management Views (Transact-SQL)
TOC
Strni kazalo vsebine
Razširi kazalo vsebine
EN
Ta vsebina ni na voljo v vašem jeziku, vendar pa je tukaj angleška različica.

Filestream and FileTable Dynamic Management Views (Transact-SQL)

 

Applies To: SQL Server 2014, SQL Server 2016 Preview

This section describes the dynamic management views related to the FILESTREAM and FileTable features.

sys.dm_filestream_file_io_handles (Transact-SQL)

Displays the currently open transactional file handles.

sys.dm_filestream_file_io_requests (Transact-SQL)

Displays current file input and file output requests.

sys.dm_filestream_non_transacted_handles (Transact-SQL)

Displays the currently open non-transactional file handles to FileTable data.

Vsebina skupnosti

Dodaj
Pokaži:
© 2015 Microsoft