Ali je bila ta stran uporabna?
Vaše povratne informacije o tej vsebini so pomembne. Sporočite nam svoje mnenje.
Dodatne povratne informacije?
Preostali znaki: 1500
sys.dm_xe_session_events (Transact-SQL)
EN
Ta vsebina ni na voljo v vašem jeziku, vendar pa je tukaj angleška različica.

sys.dm_xe_session_events (Transact-SQL)

Returns information about session events. Events are discrete execution points. Predicates can be applied to events to stop them from firing if the event does not contain the required information.

Column name

Data type

Description

event_session_address

varbinary(8)

The memory address of the event session. Is not nullable.

event_name

nvarchar(60)

The name of the event that an action is bound to. Is not nullable.

event_package_guid

uniqueidentifier

The GUID for the package containing the event. Is not nullable.

event_predicate

nvarchar(2048)

An XML representation of the predicate tree that is applied to the event. Is nullable.

Requires VIEW SERVER STATE permission on the server.

Relationship Cardinalities

From

To

Relationship

sys.dm_xe_session_events.event_session_address

sys.dm_xe_sessions.address

Many-to-one

sys.dm_xe_session_events.event_package_guid, sys.dm_xe_session_events.event_name

sys.dm_xe_objects.name, sys.dm_xe_objects.package_guid

Many-to-one

Updated content

Corrected the data type for the event_predicate column.

Corrected the description for the event_predicate column to indicate that the value is nullable.

Vsebina skupnosti

Dodaj
Pokaži:
© 2015 Microsoft