Ali je bila ta stran uporabna?
Vaše povratne informacije o tej vsebini so pomembne. Sporočite nam svoje mnenje.
Dodatne povratne informacije?
Preostali znaki: 1500
sys.dm_xe_packages (Transact-SQL)
EN
Ta vsebina ni na voljo v vašem jeziku, vendar pa je tukaj angleška različica.

sys.dm_xe_packages (Transact-SQL)

Lists all the packages registered with the extended events engine.

Column name

Data type

Description

name

nvarchar(60)

The name of package. The description is exposed from the package itself. Is not nullable.

guid

uniqueidentifier

The GUID that identifies the package. Is not nullable.

description

nvarchar(256)

The package description. descriptionis set by the package author and is not nullable.

capabilities

int

Bitmap describing the capabilities of this package. Is nullable.

capabilities_desc

nvarchar(256)

A list of all the capabilities possible for this package. Is nullable.

module_guid

uniqueidentifier

The GUID of the module that exposes this package. Is not nullable.

module_address

varbinary(8)

The base address where the module containing the package is loaded. A single module may expose several packages. Is not nullable.

Requires VIEW SERVER STATE permission on the server.

The packages registered with the extended events engine expose events, the actions that can be taken at the time of event firing, and targets for both synchronous and asynchronous processing of event data.

These packages can be dynamically loaded into a process address space. At the time the package is loaded, it registers all the objects it exposes with the extended events engine.

Relationship Cardinalities

From

To

Relationship

sys.dm_xe_packages.module_address

sys.dm_os_loaded_modules.base_address

Many to one

Vsebina skupnosti

Dodaj
Pokaži:
© 2015 Microsoft