Ali je bila ta stran uporabna?
Vaše povratne informacije o tej vsebini so pomembne. Sporočite nam svoje mnenje.
Dodatne povratne informacije?
Preostali znaki: 1500
Izvozi (0) Natisni
Razširi vse
EN
Ta vsebina ni na voljo v vašem jeziku, vendar pa je tukaj angleška različica.

sys.dm_xe_session_event_actions (Transact-SQL)

 

Applies To: SQL Server 2014, SQL Server 2016 Preview

Returns information about event session actions. Actions are executed when events are fired. This management view aggregates statistics about the number of times an action has run, and the total run time of the action.

Applies to: SQL Server (SQL Server 2008 through current version).

Column name

Data type

Description

event_session_address

varbinary(8)

The memory address of the event session. Is not nullable.

action_name

nvarchar(60)

The name of the action. Is not nullable.

action_package_guid

uniqueidentifier

The GUID for the package that contains the action. Is not nullable.

event_name

nvarchar(60)

The name of the event that the action is bound to. Is not nullable.

event_package_guid

uniqueidentifier

The GUID for the package that contains the event. Is not nullable.

Requires VIEW SERVER STATE permission on the server.

From

To

Relationship

sys.dm_xe_session_event_actions.event_session_address

sys.dm_xe_sessions.address

Many-to-one

sys.dm_xe_session_event_actions.action_name

sys.dm_xe_session_event_actions.action_package_guid

sys.dm_xe_objects.name

sys.dm_xe_session_events.event_package_guid

Many-to-one

sys.dm_xe_session_event_actions.event_name

sys.dm_xe_session_event_actions.event_package_guid

sys.dm_xe_objects.name

sys.dm_xe_objects.package_guid

Many-to-one

Change History

Updated content

Updated "Relationship Cardinalities" table with the correct dynamic management view names and column names.

Vsebina skupnosti

Dodaj
Pokaži:
© 2015 Microsoft