Ali je bila ta stran uporabna?
Vaše povratne informacije o tej vsebini so pomembne. Sporočite nam svoje mnenje.
Dodatne povratne informacije?
Preostali znaki: 1500
sys.dm_xe_object_columns (Transact-SQL)
EN
Ta vsebina ni na voljo v vašem jeziku, vendar pa je tukaj angleška različica.

sys.dm_xe_object_columns (Transact-SQL)

Returns the schema information for all the objects.

NoteNote

Event objects expose fixed schemas for both read-only and read-write data.

Column name

Data type

Description

name

nvarchar(60)

The name of the column. name is unique within the object. Is not nullable.

column_id

int

The identifier of the column. column_id is unique within the object. Is not nullable.

object_name

nvarchar(60)

The name of the object to which this column belongs. There is a many-to-one relationship with sys.dm_xe_objects.id. Is not nullable.

object_package_guid

uniqueidentifier

The GUID of the package that contains the object. Is not nullable.

type_name

nvarchar(60)

The name of the type for this column. Is not nullable.

type_package_guid

uniqueidentifier

The GUID of the package that contains the column data type. Is not nullable.

column_type

nvarchar(60)

Indicates how this column is used. column_type can be one of the following:

  • readonly. The column contains a static value that cannot be changed.

  • data. The column contains run-time data exposed by the object.

  • customizable. The column contains a value that can be changed.

NoteNote
Changing this value can modify the behavior of the object.

Is not nullable.

column_value

nvarchar(256)

Displays static values associated with the object column. Is nullable.

capabilities

int

A bitmap describing the capabilities of the column. Is nullable.

capabilities_desc

nvarchar(256)

A description of this object column's capabilities. This value can be one of the following:

  • Mandatory. The value must be set when binding the parent object to an event session.

  • NULL

description

nvarchar(256)

The description of this object column. Is nullable.

Requires VIEW SERVER STATE permission on the server.

Relationship Cardinalities

From

To

Relationship

sys.dm_xe_object_columns.object_name, sys.dm_xe_object_columns.object_package_guid

sys.dm_xe_objects.name,

sys.dm_xe_objects.package_guid

Many-to-one

sys.dm_xe_object_columns.type_name

sys.dm_xe_object_columns.type_package_guid

sys.dm_xe_objects.name

sys.dm_xe_objects.package_guid

Many-to-one

Vsebina skupnosti

Dodaj
Pokaži:
© 2015 Microsoft